תמצית השיעור

נדגים בעזרת אנימציה כיצד מישור חותך מנסרה משולשת, בעלת בסיס שצורתו משולש שווה צלעות, כל פעם בצלע, בקודקוד ובפאה שונה ומהו ישר החיתוך.