תמצית השיעור

נציג ונסביר צורות ותכונות של מנסרות שונות וביניהן: תיבה וקוביה