תמצית השיעור

לצורך חישוב אלכסון הבסיס העליון של התיבה שבסיסה ריבוע, נשתמש בנוסחאות ובמשפטים הבאים: משפט פיתגורס – סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר. בסיסי התיבה – הבסיס העליון והבסיס התחתון שווים ומקבילים. במשולש ש''ש – הגובה הוא גם תיכון לבסיס וגם חוצה זווית הראש. בריבוע – כל אחת מזוויותיו שווה ל – 90 מעלות. כל צלעותיו שוות ומקבילות זו לזו. אלכסוניו שווים זה לזה.