תמצית השיעור

נחשב את אורך אלכסון הבסיס, שהוא היתר במשולש ישר זווית כאשר הזווית הישרה היא אחת מזוויות המלבן. לצורך החישוב נשתמש במשפט פיתגורס: סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר. נחשב את גובה התיבה – המקצועות הצדדים של פאות התיבה שווים ביניהם ונקראים גם גבהים של התיבה. נחשב את שטח הפנים = שטחי הבסיסים + שטח המעטפת. שטח המעטפת = היקף הבסיס* גובה התיבה.