תמצית השיעור

נלמד כיצד למצוא אלכסון מנסרה משולשת, על ידי שימוש במשפט פיתגורס במשולשים ישרי זווית.