תמצית השיעור

נתונה קוביה. מישור חותך את הקוביה, דרך מקצוע הבסיס העליון אל המקצוע הנגדי לו, של הבסיס התחתון. מתקבלות 2 מנסרות משולשות. מישור בצורת משולש חותך את אחת המנסרות, מאחד הקודקודים של הבסיס העליון עובר המישור אל המקצוע הנגדי של הבסיס התחתון. מתקבלת פירמידה ריבועית ישרה. נמצא את אורך מקצוע הפירמידה.