תמצית השיעור

נבחר 2 תוספות אפשריות לפיצה הרגילה מתוך 4 התוספות.