תמצית השיעור

יותר תלמידים מקבוצה א קבלו ציון 80 ומעלה ופחות תלמידים נכשלו במבחן