תמצית השיעור

נסביר שממוצע הוא בעצם קבלת אותו ציון במספר מבחנים