תמצית השיעור

נפתור תרגילים ונבטא את X בעזרת פרמטרים מבוקשים.