תמצית השיעור

נדרש לבטא את x באמצעות הפרמטרים a או m