תמצית השיעור

נלמד להתאים רישומה של פונקציה מסויימת לבעיה נתונה.