תמצית השיעור

נפתור בעיה עם שימוש בהתאמת פונקציה לשאלה.