תמצית השיעור

לפתרון השאלה המילולית נשתמש בנוסחה: דרך = מהירות כפול זמן