תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בנושא ריבוע ומלבן ונשתמש במשתנה.