תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בנושא הוצאות, הכנסות ורווחים עם שימוש במשתנה .