תמצית השיעור

נפתור שאלה בנושא היקף ושטח של ריבוע ושל משולש.