תמצית השיעור

נמצא מי הם זוגות הריבועים שסכום הנקודות עליהם שווה לשבע.