תמצית השיעור

נבחר את המחיר של הפריטים שמרכיבים סקייטבורד לפי התקציב שניתן.