תמצית השיעור

נמצא את מספר הסקייטבורדים שניתן להרכיב בהתאם לנתונים