תמצית השיעור

נמצא את חוקיות הסדרה: מספר הריבועים בשלב מסויים שווה לסכום השלבים