תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בנושא גיל האם והילדים ונשתמש בנעלם x.