תמצית השיעור

נבחר את העיתון שבו היו יותר אזרחים והתאריך שהוא הכי קרוב לתאריך הבחירות