תמצית השיעור

נמצא את התחום שבו הפונקציה של הפרבולה שלילית.