תמצית השיעור

נמצא את קודקוד הפרבולה באמצעות: נוסחת הקודקוד,