תמצית השיעור

נלמד על סוגים שונים של פרבולות ונפתור תרגילים בנושא הפרבולות.