תמצית השיעור

נלמד באילו נקודות הפונקציה חותכת את ציר ה - y ואת ציר ה - x,