תמצית השיעור

נלמד לבנות משוואה ריבועית כאשר נתונים לנו השורשים