תמצית השיעור

בניית משוואה ריבועית כאשר נתונים לנו השורשים שלה.