תמצית השיעור

נפתור תרגיל בנושא משולש שווה שוקיים וישרים מקבילים.