תמצית השיעור

נלמד דרך קלה ופשוטה של פתרון משוואות על ידי השלמה לריבוע