תמצית השיעור

נלמד לפתור משוואה ריבועית עם פירוק הטרינום הריבועי ax2+ bx + c