תמצית השיעור

נלמד ליישם משוואה של ישר לבעיה מילולית.