תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בנושא אחוזים, ממוצע, וכדומה.