תמצית השיעור

נלמד למצוא את קבוצת האמת של מערכת של אי שיוויונים.