תמצית השיעור

נלמד לפתור מערכת של אי שיוויונים ולמצוא את קבוצת האמת של המערכת.