תמצית השיעור

נפתור שאלה על הוכחה שהמרובע שנוצר הוא מעויין.