תמצית השיעור

נפתור שאלה על משולש ישר זווית ונוכיח שהוא שווה שוקיים בהתאם לתכונותיו.