תמצית השיעור

שימו לב, ביקשו בשאלה לכתוב: א. את הנתונים ב. את מה שצריך להוכיח.