תמצית השיעור

נמשיך לפתור תרגילים בנושא אי-שיוויונים