תמצית השיעור

נתאים פונקציה ממעלה שנייה לגרף נתון. נמצא את תחום העלייה של הפונקציה.