תמצית השיעור

נפתור תרגיל ממבחן מפמ''ר על חוצי זוויות בריבוע.