תמצית השיעור

נלמד לפתור תרגילים בנושא משוואות עם שברים אלגברים