תמצית השיעור

נפתור תרגיל בנושא חוצי זוויות במשולש כלשהו.