תמצית השיעור

נפתור תרגילים בנושא כפל ביטויים אלגבריים.