תמצית השיעור

נשתמש בהצבת מספרים - לפי הטבלה - בביטוי אלגברי נתון.