תמצית השיעור

נלמד על משולש ישר זווית שבו התיכון ליתר שווה למחצית אורך היתר.