תמצית השיעור

נפתור תרגיל בו נשתמש במשפט של: סכום זוויות צמודות הוא 180 מעלות.