תמצית השיעור

נמשיך עם תרגילים בנושא פירוק הטרינום הריבועי