תמצית השיעור

נפתור תרגיל ממבחני מפמ''ר בנושא תיכון וחוצה זווית במשולש ש''ש.